Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TTP-KP-1-2019/1-000363

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
Kedvezményezett: Bogád Község Önkormányzata
Azonosító:TTP-KP-1-2019/1-000363

Beszámoló

Bogád – Györgyfalva

2019. november 30 – december 2.

A Pécs mellett fekvő Bogád Község Önkormányzata testvértelepülési kapcsolatot épít a Kolozsvár mellett fekvő Györgyfalvával. Györgyfalva magyar többségű település, a román többségű Erdőfelek községhez tartozik. Erdőfelek község hatáskörébe tartozik a testvértelepülési megállapodások megkötése, szerződéskötésre Gabriel Victor Costea polgármester támogatásával 2018. tavasszal sor került.

2019. november 30-án 4.00 órakor harmadik alkalommal indult bogádi delegáció Erdélybe, harminc fővel, két sofőrrel indult a vegyes korosztályú csoport. A Bethlen Gábor Alapkezelő Központ Zrt.-től kapott 650.000 forint támogatást a bogádi képviselő-testület 400.000 forinttal egészítette ki, biztosítva ezzel egy tartalmas programmal tervezett utazás minimális költségeit.

Első alkalommal (2017) néptánccsoport kísérte a delegációt, második alkalommal modern társastánc csoport (2018), harmadik alkalommal (2019) a bogádi mazsorett csoport. Első alkalommal a györgyfalvi SzeptEmberke Fesztiválra, második alkalommal Györgyfalvi Napokra (falunap), harmadik alkalommal Jótékonysági Adventi Vásárra látogattak a bogádiak.

A harmadik alkalom a jótékonyság és minél több bogádi fiatal testvértelepüléssel való megismertetése mellett óvodalátogatással és iskolai órával is telt, a diákokkal kapcsolatos szemléletformálást, a magyar nyelv határokon átnyúló ápolását, a györgyfalvi magyarok támogatását a jövőben is fontosnak tartjuk.

2019. november 30-án délután késve érkezett a delegáció Kolozs megyébe, a Bonchidára tervezett program elmaradt, Kolozsvárra ment a csoport, a Fellegvár és az adventi vásár látogatását követően a Wonderland Étterem, majd a bányabüki Hotel Premier fogadta a vendégeket. 2019. december 1-jén a Hotel Premierben fogyasztott reggelit követően a csoport Tordára indult, a sóbányát látogatta meg, majd Györgyfalván látták vendégül a bogádiakat. Az adventi vásár györgyfalvi és kolozsvári látogatóit Bogád polgármestere is köszöntötte, Costea polgármesterrel már késő délután a vásárban találkoztak és nem hivatalos egyeztetést folytattak. A bogádiak két fontos célra is adakoztak, egy többgyermekes édesanya budapesti kezelésére és a helyi általános iskola magyar nyelvű könyvtárának fejlesztésére gyűjtöttek a vásár szervezői Györgyfalván. Bogád Község Önkormányzata is felajánlott 500-500 román lejnek megfelelő magyar forintot, amelyet 2019. decemberben egy helyi civil szervezetnek (Vigyázó Egyesület) átutalt. A bogádi delegáció meglátogatta a Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból megvalósult helyi óvodát, megtekintette a csoportszobákat, udvari játszóeszközöket, majd visszatért az adventi jótékonysági vásárba. A vásárt követően Fábián László helyi római katolikus plébános és Antal Csaba református lelkész bogádiak és györgyfalvi családok körében meggyújtotta a művelődési ház udvarán felállított adventi koszorú első gyertyáját, majd a györgyfalvi művelődési házban látták vendégül a bogádi csoportot. 2019. december 2-án a csoport két részre vált, egy szűkebb kör az erdőfeleki polgármesteri hivatalban tett hivatalos látogatást és egyeztetett Costea polgármesterrel, egy bővebb kör, bogádi gyermekek, a helyi általános iskolában vettek részt Ady-emlékórán györgyfalvi magyar nemzetiségű gyermekekkel, majd megtekintették a helytörténeti gyűjteményt (tájház), a római katolikus és a református templomot. Dél körül negyven percre egy Kolozsvár határán lévő népszerű bevásárlóközpontnál időzött a csoport, 14 óra után a Bánffyhunyadon lévő Derby Étteremben ebédelt, hóesésben haladt a busz Nagyvárad felé. Éjfél körül érkezett Bogádra a csoport.

A helyi önkormányzat a jövőben is ápolni kívánja a kapcsolatot Györgyfalvával, a nevelés-oktatási és kulturális vonalat kívánja erősíteni a diákok kölcsönös támogatásával, Bogád Község Önkormányzata közösségi oldalán 2020. január 22-én 2020. január 23-tól február 28-ig tartó könyvgyűjtést hirdetett, a györgyfalvi iskolából harminc tételt meghaladó listát kaptunk, lakossági összefogással igyekszünk a kért kötetekből hat-hét példányt beszerezni és átadni a Kolozsvár melletti Györgyfalva közösségének. A testvértelepülési kapcsolat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása nélkül nem formálódhatott volna, bízunk abban, hogy a jövőbeni támogatások helyi önerővel kiegészülve hosszútávú kapcsolat fenntartását segítik elő.

Bogád, 2020. január 30.

Pfeffer József
polgármester

Fotódokumentáció