Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. októberi felhívásai

Bogád Község Önkormányzata 2005-ben csatlakozott először a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez és a magyar állam mindenkori támogatáskezelő szervezetével együttműködésben már tizenhét éve nyújt helyben is támogatást felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatóknak.

Az országos ösztöndíjrendszerhez a helyi önkormányzat 2022. szeptemberben is csatlakozott és kétféle pályázati felhívást tesz közzé.

Az “A” típusú felhívás felsőoktatási hallgatóknak, a “B” típusú felhívás felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak kínál ösztöndíj iránti pályázati lehetőséget.

Az EPER-Bursa rendszerben rögzített és kinyomtatott adatlappal, kötelező mellékletekkel 2022. november 3-ig a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) nyújthatók be a pályázatok.

A képviselő-testület 2022. december 5-ig bírálja el a pályázatokat.

A Támogatáskezelő a kedvezményezett fiatalokat 2023. március 9-ig értesíti az elnyert ösztöndíj mértékéről és a folyósítás rendjéről.

Bővebb információt a felhívásokban és a bennük megadott felületeken talál.

Bursa Hungarica “A” felhívás

Bursa Hungarica “B” felhívás

Hirdetmény barnakőszén iránti igény felméréséről

A kialakult energiakrízisre tekintettel Magyarország Kormánya a sajtóból már ismert lehetőségeken túl további erőfeszítéseket tesz, hogy a lakosság részére téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot biztosítson.

A Belügyminisztérium megkereste Bogád Község Önkormányzatát, hogy készítsen igényfelmérést a Bogádon élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén iránti igényéről.

A megkeresés tárgya a döntéshozók munkájának adatokkal történő segítése, a jelzett igény még nem jelent barnakőszénben ténylegesen is nyújtott természetbeni támogatást.

Kérjük azon bogádi lakosokat, akik széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek és azt barnakőszénnel tervezik használni, hogy legkésőbb 2022. szeptember 26-ig a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) személyesen vagy a (72) 473 390-es telefonszámon adják meg barnakőszén iránt mázsában számított igényüket.

A Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal az adatkérő Belügyminisztériumhoz összesített adatokat továbbít.

Aláírták a Pécs – Romonya kerékpárút bogádi szakaszának terveit

2022. március 28-án Bogád Község Önkormányzata és a fővárosi Tura-Terv Mérnökiroda Kft. munkatársai közös fórumot tartottak a bogádi művelődési házban a Pécs (Budai vám) – Romonya kerékpárút fejlesztéséről. A nyomvonalat a településrendezési eszközökben fel kell tüntetni, így a képviselő-testület közmeghallgatást követően a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte.

A településrendezési eszközök módosítása érdekében a Magyar Közút NZrt. és Bogád Község Önkormányzata a településtervezővel településrendezési szerződést, településképi véleményezési körben a megbízott főépítésszel megbízási szerződést kötött. A módosítási eljárás költségeit az állami közútkezelő társaság viseli.

Az állami beruházás végleges tervrajzai elkészültek és 2022. szeptember 12-én 10 órakor a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban a helyi önkormányzat részéről a község polgármestere több példányban aláírta.

A tervek szerint a pécsi Budai vámtól a Homokvölgyi utcánál érkezhetnek a kerékpárosok az 5611. számú Pécs – Olasz összekötő útra. A Pécs, Homokvölgyi utca és a Bogád, Krúdy utca közötti szakaszon, így Homoktetőn is, önálló kerékpárút épül, Bogád belterületén nyitott kerékpársáv lesz.

Az állami beruházás finanszírozásáról, a bogádi szakasz kivitelezésének várható időpontjáról egyelőre nincsenek részletes információink.

A tervekben szereplő nyomvonal letölthető itt: Bogádi helyszínrajzok.

Új tagokkal bővül a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

2022. szeptember 14-én a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi bizottsága 9 óra 30 perctől, Társulási Tanácsa 10 órától a pécsi városházán ülést tartott. Az ülést Péterffy Attila, a társulás elnöke, Pécs polgármestere vezette és összesen tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak meg a tagönkormányzatok képviselői.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének I. számú módosítása, a Társulás és a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződésének 4. számú módosítása, a kökényi telephely útburkolatának felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménye, két eszközbeszerzés tárgyában kiírt eljárás eredménytelenné nyilvánítása, a Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő felújítása tárgyában kiírt eljárás sikertelensége és az eljárás újraindítása után a szentlőrinci önkormányzat kérelmét tárgyalták a tanácstagok.

Nyolcadik és kilencedik napirendi pontban a társuláshoz érkező önkormányzatok csatlakozását és a távozók kilépését hagyta jóvá a tanács. 2023. január 1-jétől 326 taggal működhet az önkormányzati társulás. Csurgó, Marcali, Nagyatád térsége távozik (összesen 56 helyi önkormányzat), Bonyhád, Komló és Mohács térsége csatlakozik, még Pécs környékéről is két új taggal, Berkesddel és Szilággyal bővül a társulás (összesen 69 helyi önkormányzat). A kilépéssel kapcsolatos teendők egyeztetését, a vagyonfelosztás részleteinek tisztázását bizottság segíti. További napirendi pontokban aktuális változásokat, pontosításokat vezettek át a szervezeti és működési szabályzaton, valamint a társulási megállapodáson. Egy hatályos adásvételi szerződés teljesítési határidejét módosították a tagok, zárásként a társulás megújult honlapját Sipőcz Krisztina koordinátor mutatta be az ülésteremben megjelenteknek.

Újabb alelnököt választott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. szeptember 8-án 9 órától közmeghallgatást, 10 órától közgyűlést tartott a megyei önkormányzat Papnövelde utcai dísztermében.

A közmeghallgatáson Sebestyén Attila, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályának vezetője a 2014-2020. közötti programozási ciklus területfejlesztési eredményeiről, a megye előtt álló kihívásokról tartott előadást.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését dr. Őri László elnök vezette, a képviselők tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak. Első napirendi pontban az elnök és Dunai Péter alelnök munkájának segítésére Junácski András Csongor személyében újabb alelnököt választott a közgyűlés, a megválasztott alelnök a közgyűlés előtt esküt tett.

A teljesített határozatokról szóló beszámoló, a költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.), valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V.6.) számú rendelet módosítása után a közgyűlés meghosszabbította Kővári János fenntartható városfejlesztésért felelős biztos megbízatását.

Hetvenedik életévüket betöltött bírósági ülnökök jogviszonyát kötelezően kell megszüntetni, a megbízatás megszűnését határozatban kell megállapítani. Véleményezte a megyei közgyűlés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiákat, Pávkovics Gábor, Mohács és Polics József, Komló polgármestere az ülésen szóban is ismertette és kiegészítette az írásos előterjesztést.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatotti körben baranyai kistelepülések többletforrás iránti igényeiről született több döntés, a programhoz és annak 2021 – 2027 közötti időszakban már elvégzett feladatairól önkormányzati és hivatali beszámoló is napirenden szerepelt.

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatás felhasználásról szóló beszámolója, a megyei önkormányzat aktuális projektjeit összegző első féléves tájékoztató és alapítványok támogatása témakörök után zárt ülés keretében kitüntető díjak adományozásáról döntött a közgyűlés. A díjak átadására az októberi megyenapon kerülhet sor.

Készül a Virág utcai járda első üteme

Bogád Község Önkormányzata Magyar Falu Programban a Virág utcai járdaépítés első ütemére nyújtott be pályázatot, a fejlesztéshez Magyarország Kormányától 2022. áprilisban 9.382.909 forint támogatást nyert.

A helyi önkormányzat 7.028.620 forint + általános forgalmi adó, összesen bruttó 8.926.347 forint összegben a P-R Útépítő Kft.-vel szerződést kötött, a nyomvonal júliusi kijelölését követően az érintett ingatlanok tulajdonosait személyesen tájékoztatták.

Az érintett szakaszon augusztusban a közművek kimérésére is sor került és megkezdődött a járda alapjának előkészítése, a szegélyek kiépítése.

Bogád Község Önkormányzata először 2017-ben készíttetett terveket a Virág utcai járda megvalósításához, az építőipari költségek emelkedésére is tekintettel Sziládi Zoltán mérnök korábbi terveit 2022-ben áttekintették és a beruházást a pályázati felhíváson elnyerhető legmagasabb összeghez (10.000.000 forint) is igazodóan két ütemre bontották.

A járda első üteme az iskolai buszvárótól a posta és a közös hivatal vonalán, az utca keleti oldalán készül. Az utca két oldalának lejtési viszonyaira is tekintettel – jövőben remélt további támogatásból – tervezett második ütem az utca nyugati oldalán valósulhat meg.

Gázvezetéket javítanak a Rákóczi utcában

Enyhe gázszivárgást tapasztalt egy magánfogyasztó a bogádi Rákóczi utcában, az E.On munkatársai az érintett ingatlan közelében reggel elkezdték a hiba feltárását. A munkálatok során az önkormányzati út aszfaltjának megbontására is sor kerül, a vezetékszakasz javítása és a munkaárok feltöltése után másfél-két héttel lehet számítani az útfelület teljes helyreállítására. A járműforgalom az előzetes tervek szerint szűkebb pályán, de zavartalanul haladhat.

Kilencvenöt éves lett Muka Jánosné

2022. július 27-én töltötte be kilencvenötödik életévét Muka Jánosné bogádi lakos. A születésnapi jubileum központi emléklapját virágcsokor mellett a község polgármestere személyesen adta át a bogádi Naposdombon élő Anna néninek.

Muka Jánosné 1927-ben a Hunyad megyei Lónyaytelepen (Petrilla, Románia) született, Lupényban (Lupeni, Románia) élt és 1940. október 29-én Lökősházán át érkezett Magyarországra. Balatonszárszón, Fonyódon, Pécsen lakott, a baranyai megyeszékhelyről családtagjaival költözött Bogádra. Kesztyűvarrónőként még nyugdíj mellett is sokáig dolgozott.

Anna néninek két gyermeke született, négy unokája, nyolc dédunokája és három ükunokája van.

Gratulálunk és kívánunk neki további jó egészséget!

Nevezés a XVII. Bogádi Falunap főzőversenyére

2022. augusztus 6-án falunapot tartanak Bogádon. A XVII. Bogádi Falunapon főzőverseny is lesz, az első tizenöt jelentkező csapat térítés nélkül 2.5 kg-os húscsomagot (Bogád-Hús Kft.) vehet át. A nevezéseket a mellékelt hirdetményen megjelölt elérhetőségeken 2022. augusztus 3-án 10.00 óráig várja a helyi önkormányzat. A falunap részletes programjáról hamarosan önálló plakáton olvashatnak.