Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nap: 2024. július 4.

Egyeztetés a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban

2024. június 24-én 10 óra 30 perctől dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár és Pfeffer József bogádi polgármester a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban találkozott. A megbeszélést a község polgármestere külterületi ivóvíz-vezetékhálózat fejlesztése tárgyában kezdeményezte, a helyi önkormányzat több településrészre (Homoktető második ütem, Csankóhegyi utca) vezetékbővítési tervekkel rendelkezik.

A képviselő-testület 2024. május 9-én hozott határozata szerint számos közműfejlesztéshez önerőt biztosítana, tematikus pályázati felhívások nélkül a hiányzó forrásrész előteremtéséhez a közműfejlesztésekért felelős szaktárcához egyedi kérelmet készítenek elő. A Kormány víziközmű-szolgáltatásért felelős tagja egyébként az energiaügyi miniszter.

A megbeszélésen a polgármester további infrastrukturális fejlesztési elképzeléseket is kiemelt, többek között a Pécs és Romonya tulajdonában lévő, Pécs-Hird felé vezető egykori mezőgazdasági összekötő út felújítását, amely Bogád gazdasági érdekét is szolgálná. Minőségének javítására szakaszaiban is két különböző helyi önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő útként nincs remény, Pfeffer József szerint az országos közúthálózat részeként talán nagyobb esélye lenne egy jövőbeni beruházásnak.

Dukai Miklós a közműfejlesztésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy egyedi kérelemben csak alapos előkészítést követően, középtávon érdemes gondolkodni és az önkormányzat által vállalt önerőhöz lakossági forrásokra is szükség lehet.

Pfeffer József elismerte, hogy a lakott külterületi ingatlanok mérsékeltebb árai vonzerőt jelentenek a városból környező kistelepülésekre költözőknek. A helyi önkormányzat saját tulajdonú földterületek és telkek hiányában közel kettő évtizede közműfejlesztésekkel és 2018-ban elfogadott, külterületi részekre is kiterjedő szabályozási tervvel, kedvezőbb beépíthetőséggel ösztönözte, ösztönzi egyes külterületi településrészek lakóövezeti irányba történő elmozdulását. Csak a cserdűlői-homoktetői részen 195 fő élt 2024 februárjában.

(Fotó: KTM)

Elindult a nyári diákmunka, lefestették a Béke téri játszóteret

Hét diák kezdte meg háromhetes júliusi munkáját a bogádi önkormányzatnál, az augusztusi kéthetes periódusra nyolc diák jelentkezett.

2024. július 1-jén az önkormányzati műhely magasnyomású eszközzel mosta le a Béke tér régi játszótéri eszközeit, festéket vásárolt, a nyári diákmunkára érkezett fiatalok pedig lefestették a fából készült játékokat. A játszóteret a száradás idejére szalaggal kerítették el.

Új mesék BogáDonát sétálóján

2024. március 29-én nyolc állomással a Béke téri szusszanónál avatták fel BogáDonát sétálóját. Három hónap alatt kettőszáznegyvennégy (244) alkalommal hallgattak meséket a látogatók.

2024. július 1-jétől az összes szusszanónál lecserélik a tartalmat és új meséket hallgathatnak meg a gyermekek, kísérőik, minden érdeklődő.

A sétáló ötletgazdája a Diósdiak Diósdért Egyesület, tavasszal a bogádi kezdeményezés tizennegyedikként valósult meg az országban, különlegessége, hogy minden, a mesékhez vezető QR-kódot mutató tábla virágtartóval készült. A nagypénteki avatóünnepségen az egyesület tagjai is részt vettek.

Baranya vármegyében Pogányban, Vokányban és Zengővárkonyban is van sétáló, az ország más részein akár megyei jogú városban, Egerben is találnak a látogatók mesesétálót.

A bama.hu témában 2024. április 26-án megjelent cikke itt olvasható: BogáDonát.

Járda készült a művelődési ház alagsoránál

Bogád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 9-én tartott ülésén döntést hozott arról, hogy a művelődési ház alagsora és a kerékpártároló közötti töredezett betonjárdát felújítja.

A Pécsváradi Építő Kft. 2024. június 21-én reggel a meglévő betonjárda bontásával elkezdte a munkát.

A térkőjárda elkészült, a műszaki átadás-átvételre a jövő héten sor kerülhet. A járdafelújítás vállalkozói díja nettó 1.101.585 forint, 297.428 forint általános forgalmi adóval terhelten összesen bruttó 1.399.013 forint.

A Bogád Sportegyesület 2012-ben a művelődési ház alagsori öltözőiből a Belügyminisztérium támogatásával megvalósult új sportöltözőbe költözött. A helyi önkormányzat 2012-ben pályázati forrásból (KEOP) készíttetett perekedi szakemberrel kerékpártárolót, ehhez kapcsolódóan az alagsori öltözők felújítására is támogatást fordíthatott. Az öltözőt egy csőtörés rövid időn belül használhatatlanná tette, annak teljes felújítására végül 2021-ben Magyar Falu Programban került sor.

A kerékpártárolót az első években még használták a diákok, kihasználtsága azonban minimálisra csökkent, a helyi önkormányzat a fedett létesítmény helyi piacként történő jövőbeni használatát az eredeti funkció megőrzése mellett tervezi.