Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Egyéb kategória

Tavaszi lomtalanítás

2021. március 10-én (szerdán) tavaszi lomtalanítást végez a Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató NKft. A hulladékot reggel 6 óráig kell kitenni a gyűjtőjárat számára.

A lomtalanítás során nem szállítanak el állati tetemet, zöldhulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátor, gumiabroncs, festékes és növényvédőszeres hulladék), építési törmeléket és elektronikai hulladékot.

Homoktetőn a Gólya utca és Pécsi út sarkán gyűjtőpont lesz. Kérjük ne helyezzenek ki nem megfelelő hulladékot, azt a szolgáltató a helyszínen hagyja! Az elszállításra nem kerülő hulladékot a szolgáltató Pécs, Eperfás utcai telephelyén leadhatják. A helyi önkormányzat bizonyítható jogsértés esetén az elkövetővel szemben eljárást kezdeményez.

Emelkedő tendencia Pécsen

A szennyvízben az esztendő nyolcadik hetében végzett vizsgálatok a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében Pécsen mérsékelt koncentráció mellett emelkedő tendenciát mutatnak. A koncentráció változása 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának alakulását.

Könyvet szállít a Csorba Győző Könyvtár

A pécsi Csorba Győző Könyvtár a könyvtárbusz szolgáltatás szünetelése mellett is kapcsolatot tart a helyi olvasókkal és kisebb járművel újra Bogádra látogat.

Az autó kapacitásától függően olvasnivalót, kölcsönözhető köteteket is magával hoz, érkeznek előre megrendelt könyvek is. A kiszállítás, válogatás mellett a már olvasott vagy lejárt kötetek is leadhatók a könyvtár kiérkező munkatársainál.

A jármű 2021. március 5-én (pénteken) 9.00 és 9.45 között várja az olvasókat a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal (7742 Bogád, Virág utca 10.) parkolójában.

Keresés: https://bkszr.csgyk.hu/kereses

Rendelés: konyvtarbusz@csgyk.hu

Zúzalékterítés

A szilárd burkolattal nem rendelkező utak állapotán kezdett javítani a helyi önkormányzat. Hétfőn a Tulipán utcában, szerdán a Gólya utca hátsó szakaszán terítettek zúzalékot. Fél fuvarnyi megmaradt kővel újabb utcát már nem volt érdemes elkezdeni, azt az általános iskola déli parkolójában, a műhely közelében dolgozták el az önkormányzat dolgozói, így a szelektív gyűjtősziget is könnyebben megközelíthető.

2020-ban megújult az iskolai étkező, 2021. februárban térkövezni kezdik udvarát

Melegítőkonyha és étkezőhelyiség felújítása, bővítése címmel Vidékfejlesztési Programban megjelent pályázati felhíváson nyert támogatást Bogád Község Önkormányzata 2018-ban, a támogatás teljes összege 17.526.185 forint volt. A helyi önkormányzat öt gazdasági társaságnak ajánlattételi felhívást küldött, négy ajánlat érkezett, a legalacsonyabb összegben a Szabadi és Társa Kft. tett ajánlatot, nettó 23.513.847 forint vállalkozói díjjal. 2019. június 14-én szerződéskötésre került sor, a nyári tanítási szünetben megkezdődött a felújítás. Megújult a főépület étkezőrésze és déli irányban új szárnnyal bővült az épület.

A projekt a gyermekétkeztetés feladatellátásra tekintettel kivételesen nettó összegben valósulhatott meg, általános forgalmi adóval nem kellett számolnia a megrendelő önkormányzatnak. Szakági tervek szerinti további munkákra 2.000.000 forintot meghaladó többletköltséget nyújtott a helyi önkormányzat.

Az étkezőt 2015-ben a Virág utca felé kötötték a szennyvíz-hálózatra, számos alkalommal volt szükség az érintett szakasz tisztítására, a gravitációs vezeték nagyobb biztonsággal üzemel a Béke tér irányába, ezért a projekt tartalmát meghaladóan önerőből hetvenkettő méteren új bekötővezeték fektetésére került sor nettó 101.017 forint anyagköltséggel.

A kibővített épületbe 2019 végétől égerfabútorokat készíttetett az önkormányzat, további új eszközöket és gépeket szerzett be. Speciális edénytárolók készültek a helyi műhelyben, a nyílászárókra is saját forrásból készíttettek rovarvédő hálókat. A használatbavételi engedély megszerzéséhez akadálymentes parkolót kellett létesíteni, amelyet a bejárati kapunál alakítottak ki.

A koronavírus első hullámára tekintettel az étkeztetett diákok száma minimálisra csökkent, a művelődési házban kialakított ideiglenes étkezőben 2020. őszi szünetéig látták el a gyermekétkeztetés feladatot, szünetet követően tért vissza a feladatellátás a felújított épületbe.

A terveket Kis János (K.L.M.V. Csoport Kft.) pécsi tervező készítette. Az eredményes projektmenedzsmentért a pécsi ProTask Kft. közreműködését ezúton is köszönjük. A beruházás műszaki ellenőre Michelisz József pécsi mérnök volt.

2020. decemberben két klímaberendezés beszerzésére maradt önkormányzati forrás, az iskolai étkező az első klímaberendezéssel ellátott bogádi középület lett, mind a melegítő/tálaló rész, mind a diákétkező klímakészüléket kapott.

Az iskolai étkező felújítását követően 2020. decemberben térkövezést rendelt a helyi önkormányzat, előkészítő földmunkát követően 2021. februárban kezdődik az étkező kertjének parkolásra is alkalmas felújítása. Több mint háromszázötven négyzetméteren, száz métert meghaladó szegéllyel készül burkolat. A beruházás tervezett költsége nettó 5.506.450 forint, a P-R Útépítő Kft. kivitelezésével a teljes terület mellett a kertben lévő kút is megújul, új fedlapot kap. A vízelvezetést a szomszédos ingatlanok védelmében is a Béke tér felé biztosítják.

Az iskolai étkező udvarának felújítása során a gyermekétkeztetés rendje nem változik. A kivitelezéssel járó kellemetlenségekért a diákok és pedagógusaik, minden további érintett türelmét a helyi önkormányzat nevében előre is köszönjük.

Jelentkezés zenei tehetségkutató rendezvényre

Egy népszerű hazai tehetségkutató verseny felhívását tesszük közzé a szervezők kérésére. Ha ismernek olyat környezetükben, aki szívesen teszi próbára képességeit, hívják fel figyelmét a lehetőségre, jelentkezni Füleki Pankánál a (30) 195 9595-ös telefonszámon vagy a fuleki.panka@ufashow.hu elektronikus címen lehet.

Alacsony koncentráció, csökkenő tendencia Pécsen

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szennyvízben az év negyedik hetében végzett vizsgálatai a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében Pécsen alacsony koncentráció mellett csökkenő tendenciát mutatnak. Mérsékelt koncentráció mellett emelkedő tendenciát mutatnak a vizsgálatok Debrecenben és Nyíregyházán. A koncentráció változása 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának alakulását.

Online előadások a Pécsi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében

A Pécsi Egészségfejlesztési Iroda online előadássorozatot szervez stresszkezelés, depresszió, veszteségkezelés témakörben, amellyel a járványhelyzet által is érintett mentális egészségi állapot javítását hiteles tájékoztatással segíteni kívánja.

2021. február 4-től csütörtökönként 6 egymást követő héten át a következő ütemezéssel online előadások követhetők:

18 órától mentális egészséggel kapcsolatos témákkal várják a lakosságot,

20 órától lelki-spirituális beszélgetésekkel a lelki egészséget támogatják.

A sorozatot a Pécsi Egészségfejlesztési Iroda pályázati forrásból finanszírozza, az előadások megtekintését dokumentáló jelenléti ív igény szerint a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) aláírható.

A 18 órai előadás itt tekinthető meg: https://www.eeipecs.hu/stressz

A 20 órakor kezdődő pedig itt: https://www.eeipecs.hu/lelek

Az előadások alatt és azokat követően is lehetőség van kérdéseket feltenni a videó alatti hozzászólás részben, amelyekre az előadó válaszolni fog. A feltöltött videók a hat hetes időszak alatt megtekinthetők, visszanézhetők.

Plakát (mentális egészség) (pdf)

Plakát (lelki egészség) (jpg)

Bogád címere

A településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának online véleményezése

Bogád Község Önkormányzata módosítja a településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendeletét.

A Bogád, 306. helyrajzi számú területre tervezett egészségügyi fejlesztés megvalósításának elősegítése érdekében az érintett övezetben a tetőfedés kialakítására vonatkozó lehetőségek bővítésére kerül sor.

Az egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 677/2020. (XII.28.) Kormányrendelet többek között a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet változásaira is kiterjedő rendelkezéseket tartalmaz, amelyek több ponton érintik a hatályos helyi szabályozást: a településképi véleményezési eljárásban gyakorolható feladat- és hatásköröket, a településképi bejelentési eljárás kötelező lefolytatásának esetkörét.

A helyi önkormányzat a Baranya Megyei Kormányhivatal által küldött tájékoztató mellett Baracsi Viktória megbízott főépítész közreműködésével előkészített rendeletmódosítás tervezetét közzéteszi és lakossági fórum helyett a veszélyhelyzetre tekintettel tizenöt napos online véleményezési lehetőséget biztosít.

A véleményeket a bogad.hivatal@gmail.com elektronikus címen 2021. február 12-én (pénteken) 24 óráig várjuk.

A településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendelet módosításának tervezete letölthető pdf formátumban:

Bogád Tkr. módosítás tervezet 2021. január – február

A rendelet hatályos szöveggel teljes terjedelemben letölthető a honlapról:

https://bogad.hu/egyeb_csatolmanyok/telepulesrendezes/Bogad_telepuleskepi_rendelet_elfogadott.pdf

A településkép védelmét meghatározó jogszabályi környezet aktuális változásairól készült kormányhivatali megkereső levél letölthető ITT.