Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bizottságok

A képviselő-testület 2019. októberben a következő bizottságokat hozta létre:

Szociális bizottság
Schmidt József elnök
Dergez Péter tag
Fóris Szilvia tag
Karsainé Baktai Julianna tag
Szata Zsolt tag
Vincze Hajnalka tag

Vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság
Dergez Péter elnök
Szata Zsolt tag
Vincze Hajnalka tag

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § alapján a polgármester nem lehet a képviselő-testület bizottságának tagja, elnöke.