Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Egyéb kategória

Zúzalékterítés

A szilárd burkolattal nem rendelkező utak állapotán kezdett javítani a helyi önkormányzat. Hétfőn a Tulipán utcában, szerdán a Gólya utca hátsó szakaszán terítettek zúzalékot. Fél fuvarnyi megmaradt kővel újabb utcát már nem volt érdemes elkezdeni, azt az általános iskola déli parkolójában, a műhely közelében dolgozták el az önkormányzat dolgozói, így a szelektív gyűjtősziget is könnyebben megközelíthető.

2020-ban megújult az iskolai étkező, 2021. februárban térkövezni kezdik udvarát

Melegítőkonyha és étkezőhelyiség felújítása, bővítése címmel Vidékfejlesztési Programban megjelent pályázati felhíváson nyert támogatást Bogád Község Önkormányzata 2018-ban, a támogatás teljes összege 17.526.185 forint volt. A helyi önkormányzat öt gazdasági társaságnak ajánlattételi felhívást küldött, négy ajánlat érkezett, a legalacsonyabb összegben a Szabadi és Társa Kft. tett ajánlatot, nettó 23.513.847 forint vállalkozói díjjal. 2019. június 14-én szerződéskötésre került sor, a nyári tanítási szünetben megkezdődött a felújítás. Megújult a főépület étkezőrésze és déli irányban új szárnnyal bővült az épület.

A projekt a gyermekétkeztetés feladatellátásra tekintettel kivételesen nettó összegben valósulhatott meg, általános forgalmi adóval nem kellett számolnia a megrendelő önkormányzatnak. Szakági tervek szerinti további munkákra 2.000.000 forintot meghaladó többletköltséget nyújtott a helyi önkormányzat.

Az étkezőt 2015-ben a Virág utca felé kötötték a szennyvíz-hálózatra, számos alkalommal volt szükség az érintett szakasz tisztítására, a gravitációs vezeték nagyobb biztonsággal üzemel a Béke tér irányába, ezért a projekt tartalmát meghaladóan önerőből hetvenkettő méteren új bekötővezeték fektetésére került sor nettó 101.017 forint anyagköltséggel.

A kibővített épületbe 2019 végétől égerfabútorokat készíttetett az önkormányzat, további új eszközöket és gépeket szerzett be. Speciális edénytárolók készültek a helyi műhelyben, a nyílászárókra is saját forrásból készíttettek rovarvédő hálókat. A használatbavételi engedély megszerzéséhez akadálymentes parkolót kellett létesíteni, amelyet a bejárati kapunál alakítottak ki.

A koronavírus első hullámára tekintettel az étkeztetett diákok száma minimálisra csökkent, a művelődési házban kialakított ideiglenes étkezőben 2020. őszi szünetéig látták el a gyermekétkeztetés feladatot, szünetet követően tért vissza a feladatellátás a felújított épületbe.

A terveket Kis János (K.L.M.V. Csoport Kft.) pécsi tervező készítette. Az eredményes projektmenedzsmentért a pécsi ProTask Kft. közreműködését ezúton is köszönjük. A beruházás műszaki ellenőre Michelisz József pécsi mérnök volt.

2020. decemberben két klímaberendezés beszerzésére maradt önkormányzati forrás, az iskolai étkező az első klímaberendezéssel ellátott bogádi középület lett, mind a melegítő/tálaló rész, mind a diákétkező klímakészüléket kapott.

Az iskolai étkező felújítását követően 2020. decemberben térkövezést rendelt a helyi önkormányzat, előkészítő földmunkát követően 2021. februárban kezdődik az étkező kertjének parkolásra is alkalmas felújítása. Több mint háromszázötven négyzetméteren, száz métert meghaladó szegéllyel készül burkolat. A beruházás tervezett költsége nettó 5.506.450 forint, a P-R Útépítő Kft. kivitelezésével a teljes terület mellett a kertben lévő kút is megújul, új fedlapot kap. A vízelvezetést a szomszédos ingatlanok védelmében is a Béke tér felé biztosítják.

Az iskolai étkező udvarának felújítása során a gyermekétkeztetés rendje nem változik. A kivitelezéssel járó kellemetlenségekért a diákok és pedagógusaik, minden további érintett türelmét a helyi önkormányzat nevében előre is köszönjük.

Jelentkezés zenei tehetségkutató rendezvényre

Egy népszerű hazai tehetségkutató verseny felhívását tesszük közzé a szervezők kérésére. Ha ismernek olyat környezetükben, aki szívesen teszi próbára képességeit, hívják fel figyelmét a lehetőségre, jelentkezni Füleki Pankánál a (30) 195 9595-ös telefonszámon vagy a fuleki.panka@ufashow.hu elektronikus címen lehet.

Alacsony koncentráció, csökkenő tendencia Pécsen

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szennyvízben az év negyedik hetében végzett vizsgálatai a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében Pécsen alacsony koncentráció mellett csökkenő tendenciát mutatnak. Mérsékelt koncentráció mellett emelkedő tendenciát mutatnak a vizsgálatok Debrecenben és Nyíregyházán. A koncentráció változása 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának alakulását.

Online előadások a Pécsi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében

A Pécsi Egészségfejlesztési Iroda online előadássorozatot szervez stresszkezelés, depresszió, veszteségkezelés témakörben, amellyel a járványhelyzet által is érintett mentális egészségi állapot javítását hiteles tájékoztatással segíteni kívánja.

2021. február 4-től csütörtökönként 6 egymást követő héten át a következő ütemezéssel online előadások követhetők:

18 órától mentális egészséggel kapcsolatos témákkal várják a lakosságot,

20 órától lelki-spirituális beszélgetésekkel a lelki egészséget támogatják.

A sorozatot a Pécsi Egészségfejlesztési Iroda pályázati forrásból finanszírozza, az előadások megtekintését dokumentáló jelenléti ív igény szerint a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) aláírható.

A 18 órai előadás itt tekinthető meg: https://www.eeipecs.hu/stressz

A 20 órakor kezdődő pedig itt: https://www.eeipecs.hu/lelek

Az előadások alatt és azokat követően is lehetőség van kérdéseket feltenni a videó alatti hozzászólás részben, amelyekre az előadó válaszolni fog. A feltöltött videók a hat hetes időszak alatt megtekinthetők, visszanézhetők.

Plakát (mentális egészség) (pdf)

Plakát (lelki egészség) (jpg)

Bogád címere

A településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának online véleményezése

Bogád Község Önkormányzata módosítja a településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendeletét.

A Bogád, 306. helyrajzi számú területre tervezett egészségügyi fejlesztés megvalósításának elősegítése érdekében az érintett övezetben a tetőfedés kialakítására vonatkozó lehetőségek bővítésére kerül sor.

Az egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 677/2020. (XII.28.) Kormányrendelet többek között a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet változásaira is kiterjedő rendelkezéseket tartalmaz, amelyek több ponton érintik a hatályos helyi szabályozást: a településképi véleményezési eljárásban gyakorolható feladat- és hatásköröket, a településképi bejelentési eljárás kötelező lefolytatásának esetkörét.

A helyi önkormányzat a Baranya Megyei Kormányhivatal által küldött tájékoztató mellett Baracsi Viktória megbízott főépítész közreműködésével előkészített rendeletmódosítás tervezetét közzéteszi és lakossági fórum helyett a veszélyhelyzetre tekintettel tizenöt napos online véleményezési lehetőséget biztosít.

A véleményeket a bogad.hivatal@gmail.com elektronikus címen 2021. február 12-én (pénteken) 24 óráig várjuk.

A településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendelet módosításának tervezete letölthető pdf formátumban:

Bogád Tkr. módosítás tervezet 2021. január – február

A rendelet hatályos szöveggel teljes terjedelemben letölthető a honlapról:

https://bogad.hu/egyeb_csatolmanyok/telepulesrendezes/Bogad_telepuleskepi_rendelet_elfogadott.pdf

A településkép védelmét meghatározó jogszabályi környezet aktuális változásairól készült kormányhivatali megkereső levél letölthető ITT.

Köteteket hoz a Csorba Győző Könyvtár

A Csorba Győző Könyvtár a könyvtárbusz szolgáltatás szünetelése mellett is törekszik az olvasókkal való kapcsolattartásra és személyautóval vagy mikrobusszal ismét Bogádra látogat.

Az autó kapacitásától függően olvasnivalót, kölcsönözhető köteteket is magával hoz, érkeznek előre megrendelt könyvek is. A kiszállítás, válogatás mellett a már olvasott vagy lejárt kötetek is leadhatók a könyvtár kiérkező munkatársainál.

A jármű 2021. január 28-án (csütörtökön) 9.00 és 10.00 között, valamint 2021. február 12-én (pénteken) 9.00 és 10.00 várja az olvasókat a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal (7742 Bogád, Virág utca 10.) parkolójában.

Keresés: https://bkszr.csgyk.hu/kereses

Rendelés: konyvtarbusz@csgyk.hu

Bejelentett közvilágítási hibák

A közvilágítási hálózat üzemeltetésében Bogádon is közreműködő gazdasági társaság MVM Watt-Eta Kft. néven folytatja működését, honlapjának korszerűsítésére múlt héten sor került. A hibabejelentések online fogadása akadozott, a héten a következő közvilágítási testek javítását a helyi önkormányzat már kezdeményezte:

(1) Kossuth utca 54. előtt lévő 8-as számú oszlop,
(2) Kossuth utca 76. előtt lévő 2-es számú oszlop és a
(3) Kossuth utca 77. előtt lévő 99-es számú oszlop.

A lakossági jelzéseket ezúton is köszönjük.

Tájékoztató önkéntes katonai szolgálat lehetőségéről

Magyarország Kormánya a koronavírus járvány okozta hatások kezelésére, gazdaságvédelmi akciótervének részeként a Magyar Honvédség közreműködésével 2020. július 1-jétől új szolgálati formát vezetett be és speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra vár olyan 18 és 50 év közötti jelentkezőket, akik 6 hónapos kiképzést követően bruttó 161.000 forint illetményért, utazási támogatásért, napi egyszeri étkezésért heti 37 óra munkát teljesítenek.

A jogviszony létesítésének feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsga teljesítése. A hat hónapos kiképzés megkönnyítheti a hivatásos katonai szolgálat irányába tervezett továbblépést is.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala nevében dr. Csiki László hivatalvezető tájékoztatta a helyi önkormányzatot a lehetőségről és kétoldalas tájékoztató, valamint szórólap érkezett, amelyeket közzéteszünk.

Letölthető anyagok: (1) Tájékoztató (pdf) és (2) szórólap (word).

Autóval hoz könyveket a Csorba Győző Könyvtár Bogádra

A Csorba Győző Könyvtár a könyvtárbusz szolgáltatás szünetelése mellett is törekszik az olvasókkal való kapcsolattartásra és személyautóval újra Bogádra látogat. Az autó kapacitásától függően olvasnivalót, kölcsönözhető köteteket is magával hoz, érkeznek előre megrendelt könyvek is. A kiszállítás, válogatás mellett a már olvasott vagy lejárt kötetek is leadhatók a könyvtár kiérkező munkatársainál.

A jármű 2021. január 11-én (hétfőn) 9.00 és 10.00 között várja az olvasókat a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal (7742 Bogád, Virág utca 10.) parkolójában.

Keresés: https://bkszr.csgyk.hu/kereses

Rendelés: konyvtarbusz@csgyk.hu