Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

Mikulás-napi regisztráció

2021. december első hétvégéjén Bogádra látogat a Mikulás. A veszélyhelyzetre, a koronavírus ismételt terjedésére tekintettel műsor hiányában ajándékait nem a művelődési házban osztja ki, hanem előzetes kérésre házhoz viszi. A Mikulás csak bogádi címre visz csomagot, a kapuhoz vagy ajtóhoz csizmát vagy dobozt kér helyezni, esetleg röviden csenget és távozik.

Regisztrálhat bármely, 2021. november 26-án bogádi állandó vagy tartózkodási címmel rendelkező tizennegyedik életévét be nem töltött gyermek vagy nevében törvényes képviselője.

A regisztráció módjai:

(1) a mellékelt szelvény kitöltése és a Bogád, Kossuth utca 86. szám alatti önkormányzati tárgyaló bejáratánál lévő barna postaládába helyezése, egy szelvényen egy háztartásban élő több gyermek is regisztrálható vagy

(2) QR-kód / link használata, amellyel minden gyermeket külön szükséges regisztrálni: https://forms.gle/ycKezb95Fz8K5Jig7.

A jpg formátumban mellékelt hirdetményt pdf-ben is letöltheti: Hirdetmény PDF Mikulás

A regisztráció határideje: 2021. december 2. (Csütörtök) 12.00.

Hétfőtől szállítják házhoz a szociális tűzifát

Bogád Község Önkormányzata szociális tűzifára közel 650.000 forint támogatást nyert a Belügyminisztériumtól. A képviselő-testület az igénybevétel feltételeit önkormányzati rendeletben határozta meg. Az önkormányzat 2021. október 25-én felhívást tett közzé, 2021. november 12-ig összesen harminckilenc kérelem érkezett.

A Mecsekerdő Zrt. harmincnégy erdei köbméter tűzifát szállított Bogádra. A szociális bizottság 2021. november 19-én tartott ülésén hozott döntést és harmincegy kérelmezőt részesített támogatásban.

Az önkormányzati műhely munkatársai 2021. november 29-től megkezdik a tűzifa házhoz szállítását, a támogatott háztartások egy erdei köbmétert meghaladó mennyiségű fára számíthatnak.

Változás áramszünetről szóló hirdetményben / 2021. november 24.

2021. november 23-án az egyes lakott külterületi utcákat érintő áramszünettel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás érkezett az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-től.

A hirdetmény időpontváltozást jelez, a korábbi hirdetménnyel végzett összehasonlítás alapján az időpont nem változott, az áramszünettel érintett háztartások száma csökkent.

Könyvtárbusz megállóhely

A Csorba Győző Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatása még két alkalommal érhető el idén Bogádon, 2021. november 24-én (szerda) 14.30 – 16.30 és 2021. december 12-én (vasárnap) 8.15 – 10.15 között a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal (Bogád, Virág utca 10.) parkolójában várják az olvasókat.

A Csorba Győző Könyvtár járatát tanítási időben ma is láthatták a Virág utcában, a könyvtár ősszel három alkalommal a helyi iskolával együttműködésben az olvasást és könyvtári szolgáltatást népszerűsítő programokat szervezett, szervez.

A tanulók a mai napon a könyvtárbusz információgyűjtő szabadulószobáját próbálhatták ki, a részvételről a könyvtár munkatársaitól oklevelet is kaptak. A szervezést, a lehetőséget köszönjük.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

2021. november 16-án 13 órától a Baranya Megyei Önkormányzat Baranya megye helyi önkormányzatai, polgármesterei részére tájékoztató fórumot szervezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (2021-2027) témakörében. A fórumot a megyei önkormányzat dísztermében tartották, az összejövetel a koronavírus terjedésére tekintettel maszk viselése mellett védettségi igazolvánnyal volt látogatható.

Őri László köszöntőjét követően Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára tartott bevezető előadást, majd a minisztérium három főosztályvezetője adott tájékoztatást a résztvevőknek.

Stefán László az operatív program felhívásairól, Tabajdi Márton eljárásrendi változásokról, Szabó Csaba a záruló konstrukciók tapasztalatairól, a forrásfelhasználás eredményeiről, a még folyamatban lévő projektek kockázatairól beszélt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz első felhívásai novemberben megjelentek, megjelennek, az operatív program a következő hétéves időszakban is számos fejlesztési lehetőséget nyújthat kistelepüléseknek is. Bogád a “Pécs – Mohács növekedési centrumtérség” része, a helyi önkormányzatnak alapvetően infrastrukturális fejlesztési elképzelésekben érdemes gondolkodnia.

Bogád a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (2013 – 2020) a megyei önkormányzat hivatalával együttműködésben csapadékvíz elvezetését fejlesztette a településközpont és a húsüzem között, a beruházás megvalósult, 2020 nyarán befejeződött. Az építési beruházás költsége meghaladta a bruttó 39 millió forintot, több mint nyolcszáz folyóméteren szilárd burkolattal újult meg a vízelvezető árok.

Bogád a Nagykozárral, Romonyával és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorcium tagjaként az építőipari költségek emelkedésével megvalósítását tekintve kockázatossá vált egészségügyi fejlesztési projektben is érintett. A háziorvosi praxis önkormányzatai Bogádon és Nagykozárban két új orvosi rendelőt védőnői szolgálattal, Bogádon iskolaorvosi feladatellátással terveznek megvalósítani. Romonyán a közös hivatal korábbi helyiségeit védőnői szolgálattá újítanák fel. A konzorciumot Nagykozár Község Önkormányzata vezeti, a megyei önkormányzati hivatal a projektmenedzsment tevékenységet végzi.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére 2015 végén megjelent pályázati felhívásra 2016-os költségszámításokkal benyújtott pályázattal közel 200 millió forint összegben 2017-ben került sor támogatási szerződés kötésére. 2018 tavaszára készültek új, műszaki tartalmat nem érintően alacsonyabb kivitelezési költségvetéssel alátámasztott tervek. 2019 februárjában zárult az első, feltételes közbeszerzési eljárás, a felek két feltételhez (fajlagos költségkorlát alóli mentesség és többletköltség iránti kérelem támogató szervezet általi pozitív elbírálása) kötötték a szerződés hatálybalépését. A kormány 2020. augusztusban hozott döntést több mint 57 millió forint többlettámogatás nyújtásáról. A feltételek 2020 őszére teljesültek, a kivitelező 2020 novemberében a szerződéskötéstől eltelt másfél esztendőre is tekintettel nyilatkozott arról, hogy az építőipari költségek növekedésével a megszerzett többletköltség mellett sem képes a szerződés feltételek szerinti teljesítésére, a szerződés teljesítése lehetetlenült.

2021 tavaszán Bogád engedélyt nem érintő módosítást hajtott végre tervén, Nagykozár új tervezővel újabb engedélyes terveket készíttetett, 2021. novemberben indulhat a második közbeszerzési eljárás, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó összeállította a felhívást és a dokumentációt. A helyi önkormányzatok részajánlattételi lehetőséget biztosítanak és bíznak abban, hogy mindhárom helyszínen lesz a feltételeknek megfelelő olyan gazdasági szereplő, amely az ajánlatkérők által is teljesíthető összegű ajánlatot tesz.

Emlékeztető E.On által hirdetett áramszünetről

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatfejlesztést végez és több lakott külterületi utcában is áramszünetről tájékoztatta az érintett ingatlanok tulajdonosait.

A 2021. november 22. és 2021. november 24. közötti időszakra hirdetett áramszünetről ITT tölthet le emlékeztetőt.

Elektronikai hulladékátvétel

2019. decemberben közel egy tonna elektronikai hulladékot fogadott a helyi önkormányzat a Kossuth utca 42. számú ingatlan udvarán, a kihelyezett gyűjtést az első alkalom eredményességére tekintettel 2020-ban is megszervezték. A lakosság által leadott mennyiség után fizetendő hulladékkezelési díjat a helyi önkormányzat mindkét esztendőben átvállalta.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján idén is e-hulladékgyűjtést szervez a község, a Biokom Nonprofit Kft. lesz a helyi önkormányzat partnere.

2021. december 11-én (szombati munkanapon) 8.00 és 12.00 között, december 12-én (vasárnap) 10.00 és 12.00 között az önkormányzati tulajdonú Kossuth utca 42. számú ingatlannál (iskolai buszmegálló mellett) térítés nélkül adhatják le feleslegessé vált elektronikai cikkeiket (televízió, monitor, nyomtató, hűtőszerkény, kisebb konyhai eszközök, tintapatron).

A hulladékot szennyezett állapotban nem veszik át. A bogádi lakcím igazolására szükség lehet.

Fészekmagasítót helyezett ki az E.On

Bodó János természetvédelmi őr útmutatása alapján a helyi önkormányzat műhelyében októberben fűzfaágakból gólyák részére készült fészekalap. 2021. október 26-án reggel az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársai a Bogád, Kossuth Lajos utca 108. számú ingatlan előtti betonoszlopról a régi fészket eltávolították és fészekmagasítót helyeztek ki, amelyre felhelyezték az elkészített új fészekalapot. Kevés esély van arra, hogy a tavasszal társát vesztett madár térjen vissza, a lehetőséget viszont megkapják a gólyák, újabb helyszínnel bővült a fészekrakásra alkalmas tavaszi kínálat a térségben.


Szociális tűzifa / Határidő: 2021. november 12.

Bogád Község Önkormányzata szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, a pályázat eredményeként harmincnégy erdei köbméter tűzifára kiegészítő támogatást kap. A támogatás összege 647.700 forint. Az önkormányzati önerő 43.180 forint és a szállítás jövőbeni költsége.

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2021. (X.15.) számú rendelet alapján a helyi önkormányzat vissza nem térítendő természetben támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki a) lakhatási támogatásra jogosult, vagy b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy c) időskorúak járadékában részesül, vagy d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy e) egyedülálló nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregkori nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy f) azon családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

A kérelmeket 2021. november 12. napjáig lehet a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (7742 Bogád, Virág utca 10.) benyújtani.

A kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról következő ülésén, de legkésőbb 2021. november 19. napjáig döntést hoz.

A kérelem letölthető ITT.

A rendelet teljes szövege mellékletekkel ITT ismerhető meg.

Bogád Község Önkormányzata