Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hónap: 2023 január

Légkábel sérült meg a Rákóczi utcában

Magánszemély vágott fát a bogádi Rákóczi utca belterületi és külterületi határának páratlan oldalán, munkavégzés közben figyelmetlenségből elszakította az E.On légvezetékét. A szolgáltató munkatársai lakossági bejelentésre már 16 órakor a helyszínen voltak és kora este is dolgoztak a hiba elhárításán.

Vasárnap autó helyettesíti a könyvtárbuszt

A Csorba Győző Könyvtár a könyvtárbusz szolgáltatás keretében technikai okok miatt holnap kisebb járművel és a meghirdetett idősávtól kissé eltérően látogat bogádi olvasóihoz.

Az autó kapacitásától függően olvasnivalót, kölcsönözhető köteteket is magával hoz, az előre megrendelt könyveket is a községbe szállítja. A kiszállítás, válogatás mellett a már olvasott vagy lejárt kötetek is leadhatók a könyvtár kiérkező munkatársainál.

A könyvtári jármű 2023. január 29-én (vasárnap) 8.30 és 10.00 között várja az olvasókat a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal (7742 Bogád, Virág utca 10.) parkolójában.

Megértésüket a Csorba Győző Könyvtár nevében is köszönjük.

Adventi ablakokról készült fotóválogatás

2022. decemberben összesen huszonnégy adventi ablak nyílt Bogádon, a programban a legtetszetősebb ablakokkal résztvevőket jutalmazták, az ajándékok első átadására már 2022. december 30-án, a szilveszteri futást követően sor került. A távollévőket a helyi önkormányzat a napokban keresi fel, a kiemelt díjazottak mellett minden további díszítőhöz is jelképes elismerés érkezik.

Dergezné Gyenes Helgától, Rokolya Krisztinától és Vajda Kingától hiánytalanul, az összes adventi ablakról érkeztek fényképek.

A beküldött fényképekből és saját fotóiból még két ünnep között Godóné Török Eszter közművelődésért felelős munkatárs készített válogatást. A díszítést minden versenyzőnek ezúton is köszönjük.

Idén decemberben is várunk minden jelentkezőt, érdeklődőt!

Zúzalékot terítettek a postánál és az iskolánál

2023. január 25-én reggel zúzalék érkezett a bogádi posta előtti, valamint az általános iskola és művelődési ház közötti parkolóhelyekre, az önkormányzati műhely munkatársai tizenkét köbméter 0/32-es és három köbméter 0/22-es zúzott követ terítettek el a felázott területeken.

2023. február 8-án közgyűlést tart a víziközmű társulat

Öt napirendi ponttal közgyűlést tart a Bogád – Romonya – Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat. A közgyűlés időpontja 2023. február 8. (Szerda) 16.45, határozatképtelenség esetén a jelenlévők számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlést 2023. február 8. (Szerda) 17.00 órától tartanak. A közgyűlés helyszíne a bogádi művelődési ház (Bogád, Béke tér 4.).

Napirendi pontok:

(1) Ülésvezető elnök választása, javaslattétel az elszámoló bizottság három tagjának személyére, tisztújítás (Előadó: Pfeffer József, az elszámoló bizottság korábbi elnöke)

(2) A Bogád – Romonya – Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat Alapszabályának módosítása (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnök)

(3) Tájékoztató az érdekelti lista aktualizálásáról (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnök)

(4) A 2022. évi beszámoló elfogadása (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnök)

(5) Javaslattétel az elszámolási eljárás százhónapos időszakot is záró befejezésére, könyvvizsgáló megválasztása zárómérleg készítéséhez (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnöke és dr. Dózsa Éva ügyvéd)

A napirendekről röviden:

(1) Szennyvízberuházásra 2012. novemberben aláírt támogatási szerződést követően 2012. decemberben indult szervezéssel 2013. márciusban Bogád – Romonya – Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat néven jogi személyt hozott létre három község közössége, intézőbizottság alakult, majd a beruházás üzembehelyezését követően 2016. januárban elszámolási eljárás kezdődött, három fővel elszámolóbizottság alakult. A három fő megbízatásának ideje lejárt, három bizottsági tag megválasztásáról gondoskodni kell. 2016-tól a három község polgármestere látta el térítés nélkül a feladatot.

(2) 2014. március 15-ével hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amelynek jogi személyekre vonatkozó része a víziközmű társulatok vonatkozásában is figyelembe veendő, az ehhez kapcsolódó esetleges változásokat az alapszabály soron következő módosításánál át kell vezetni. A társulat alapszabálya 2013-tól nem változott, a februári közgyűlésen kifejezetten emiatt viszont már célszerű napirendre tűzni, bár a társulat életére, működésére a változás hatással eddig sem volt és érdemi hatással a jövőben sem bír.

(3) A 2013. márciusban Bogád, Nagykozár és Romonya szennyvízberuházáshoz lakossági önerő gyűjtésére létrehozott társulat a lakosság több mint kétharmadának támogatásával alakult, az érdekeltségi területen lévő összes ingatlanra kötelező tagsági jogviszonyt hozott létre. A kényszertagságból eredően minden érdekelt (elsősorban és általában az ingatlantulajdonos) köteles megfizetni a megállapított érdekeltségi hozzájárulást. A 2013-ban megállapított hozzájárulás mértéke mindhárom településen a 2016-ban közzétettek szerint mindhárom fizetési ütemezéssel (a beruházás kezdetekor egyösszegben teljesítők, három év alatt három részletben teljesítők, száz hónap alatt 2021. szeptemberben lejáróan száz részletben teljesítők) csökkent. A 2016. januárban indult elszámolási eljárás alapján 2016 őszén a megfelelően teljesítő érdekeltek részére a hozzájárulás fel nem használt része visszafizetésre került. A meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás adók módjára végrehajtható. A társulat az elmúlt években számos érdekelttel szemben érvényesítette a hozzájárulás iránti igényét, azonban 1137 érdekeltből 24 ingatlan továbbra sem kezdte meg a teljesítést, adók módjára történő végrehajtást első körben velük szemben kezdeményezünk. A tagsági jogviszony megszűnésének (például: a tulajdonos eladta ingatlanát) bejelentése a társulat felé a tag kötelezettsége és a tagot a bejelentés időpontjáig terhelte fizetési kötelezettség. Ha a bejelentést korábban nem tette meg, pótolni már nem tudja, az érdekeltségi hozzájárulást a társulat vagy a jogutód helyi önkormányzat vele szemben érvényesíti, akkor is, ha időközben például tulajdonjoga az érdekeltségi területen lévő és bekötővezetékkel ellátott ingatlanban megszűnt. A társulat működésének érdekkörén kívül esik, ha az előző és az új tulajdonos megegyezett, tartozás(uk) jogi sorsát egymás közötti jogviszonyuk keretében a felek önállóan rendezik. A közgyűlésig előterjesztett nyilatkozattal, a tartozás átvállalásával természetesen átvezethető egy-egy érdekelti pozíció és az érdekelti listát még utolsó alkalommal aktualizáljuk.

(4) A 2023. februári közgyűlésre elkészül a víziközmű társulat 2022. évi beszámolója, a társulat tavalyi tényadatokon alapuló mérlegfőösszege: 3.842.000 forint.

(5) A 2021. szeptemberig tartó százhónapos időszak után a társulat zárja elszámolását, a követeléseket végleg átadja a helyi önkormányzatoknak, megszűnését követően az elmaradt részletek behajtásáról a községek gondoskodnak. A zárómérleg elkészítéséhez könyvvizsgáló közreműködésére van szükség, aki a zárómérleget záradékkal látja el. Erre a feladatra kívánunk három ajánlat alapján egy személyt kiválasztani.

Villányi Rózsa: Az egyetlen (2022) című regényét mutatták be Pécsen

2023. január 18-án 16 óra 30 perctől mutatták be Villányi Rózsa Az egyetlen című regényét a pécsi Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont) konferenciatermében, amely megtelt érdeklődőkkel.

A szerzővel Dr. Szirtes Gábor kandidátus, szerkesztő, kritikus, a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány igazgatója beszélgetett. Villányi Rózsa a regény keletkezéséről, karaktereinek eredetéről szóló kérdésekre is válaszolt, a mű egyik valós szereplőjéről személyes történetet osztott meg a jelenlévőkkel és elvezette hallgatóságát a kötet címének megválasztásához is.

Versek felolvasásával Füsti Molnár Éva, Jászai Mari-díjas színművész működött közre.

A beszélgetést követően a szerző a helyszínen is megvásárolható köteteket dedikálta olvasóinak.

Villányi Rózsa (1954) a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar-könyvtár szakos diplomát szerzett, a Pécsi Városi Könyvtár Csipkefa gyermekkönyvtárában és jogutódjában, a Csorba Győző Könyvtárban dolgozott. Bogádon él.

Fűzfa dőlt ki szerdán a húsüzem közelében

Az állami közút közelében, önkormányzati tulajdonú árok és magántulajdonban lévő ingatlan határáról fűzfa dőlt a húsüzemhez is vezető útra a szerda hajnali szélviharban.

A bogádi önkormányzati műhely és a Magyar Közút NZrt. munkatársai is a helyszínre érkeztek.

Az önkormányzat dolgozói a kidőlt fa állami közútra hajló ágait még reggel levágták, napközben a fa teljes törzsét feldarabolták és eltávolították, délutánra az egykori mezőgazdasági út deltájának mindkét ága járható volt.

2023. évi első féléves hulladékszállítási rend

A Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a helyi önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 2023. évi hulladékszállítás első féléves rendjét.

Két naptárt is letölthetnek, az egyik a belterületi, a másik a külterületi szállítás időpontjait tartalmazza.

A szolgáltató ügyfelei a hulladékszállítási naptárt idei első számlalevelük mellékleteként is megkapják.

A tavaszi lomtalanítás időpontja Bogádon: 2023. március 8.

Hirdetmény / Bogád / Hulladékszállítási rend / Belterület / 2023. évi első félév

Hirdetmény / Bogád / Hulladékszállítási rend / Külterület / Homoktető / 2023. évi első félév

Változik a háziorvosi rendelési idő

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok döntően gázfűtéssel rendelkeznek, a fenntartási költségek mérséklése érdekében az orvosi rendelés bogádi napjainak számát a 2023. január 1. és 2023. április 15. közötti időszakban csökkentjük.

Dr. Lovász Lilian Bogádon a jelzett időszakban a következő rend szerint fogadja pácienseit:

Hétfő 11.00 – 13.00 (változatlan időtartam)

A szerdai rendelés átmenetileg szünetel.

Csütörtök 8.00 – 12.00 (a korábbi idősávot két órával meghaladó időtartam)

Kéri-Nagy Éva védőnő tanácsadást változatlanul, a már megszokott időben tart.

Kérjük Önöket, hogy a jövőben is részesítsék előnyben az időpontkérést.

A bogádi rendelő vezetékes száma: + 36 72 473 529

A háziorvos mobilszáma: + 36 30 676 6449

A közeljövőben a nagykozári rendelési időről is tájékoztatást adunk, a romonyai rendelés
2023. január 1. és 2023. április 15. között szünetel.