Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nap: 2021. november 21.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

2021. november 16-án 13 órától a Baranya Megyei Önkormányzat Baranya megye helyi önkormányzatai, polgármesterei részére tájékoztató fórumot szervezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (2021-2027) témakörében. A fórumot a megyei önkormányzat dísztermében tartották, az összejövetel a koronavírus terjedésére tekintettel maszk viselése mellett védettségi igazolvánnyal volt látogatható.

Őri László köszöntőjét követően Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára tartott bevezető előadást, majd a minisztérium három főosztályvezetője adott tájékoztatást a résztvevőknek.

Stefán László az operatív program felhívásairól, Tabajdi Márton eljárásrendi változásokról, Szabó Csaba a záruló konstrukciók tapasztalatairól, a forrásfelhasználás eredményeiről, a még folyamatban lévő projektek kockázatairól beszélt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz első felhívásai novemberben megjelentek, megjelennek, az operatív program a következő hétéves időszakban is számos fejlesztési lehetőséget nyújthat kistelepüléseknek is. Bogád a „Pécs – Mohács növekedési centrumtérség” része, a helyi önkormányzatnak alapvetően infrastrukturális fejlesztési elképzelésekben érdemes gondolkodnia.

Bogád a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (2013 – 2020) a megyei önkormányzat hivatalával együttműködésben csapadékvíz elvezetését fejlesztette a településközpont és a húsüzem között, a beruházás megvalósult, 2020 nyarán befejeződött. Az építési beruházás költsége meghaladta a bruttó 39 millió forintot, több mint nyolcszáz folyóméteren szilárd burkolattal újult meg a vízelvezető árok.

Bogád a Nagykozárral, Romonyával és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorcium tagjaként az építőipari költségek emelkedésével megvalósítását tekintve kockázatossá vált egészségügyi fejlesztési projektben is érintett. A háziorvosi praxis önkormányzatai Bogádon és Nagykozárban két új orvosi rendelőt védőnői szolgálattal, Bogádon iskolaorvosi feladatellátással terveznek megvalósítani. Romonyán a közös hivatal korábbi helyiségeit védőnői szolgálattá újítanák fel. A konzorciumot Nagykozár Község Önkormányzata vezeti, a megyei önkormányzati hivatal a projektmenedzsment tevékenységet végzi.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére 2015 végén megjelent pályázati felhívásra 2016-os költségszámításokkal benyújtott pályázattal közel 200 millió forint összegben 2017-ben került sor támogatási szerződés kötésére. 2018 tavaszára készültek új, műszaki tartalmat nem érintően alacsonyabb kivitelezési költségvetéssel alátámasztott tervek. 2019 februárjában zárult az első, feltételes közbeszerzési eljárás, a felek két feltételhez (fajlagos költségkorlát alóli mentesség és többletköltség iránti kérelem támogató szervezet általi pozitív elbírálása) kötötték a szerződés hatálybalépését. A kormány 2020. augusztusban hozott döntést több mint 57 millió forint többlettámogatás nyújtásáról. A feltételek 2020 őszére teljesültek, a kivitelező 2020 novemberében a szerződéskötéstől eltelt másfél esztendőre is tekintettel nyilatkozott arról, hogy az építőipari költségek növekedésével a megszerzett többletköltség mellett sem képes a szerződés feltételek szerinti teljesítésére, a szerződés teljesítése lehetetlenült.

2021 tavaszán Bogád engedélyt nem érintő módosítást hajtott végre tervén, Nagykozár új tervezővel újabb engedélyes terveket készíttetett, 2021. novemberben indulhat a második közbeszerzési eljárás, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó összeállította a felhívást és a dokumentációt. A helyi önkormányzatok részajánlattételi lehetőséget biztosítanak és bíznak abban, hogy mindhárom helyszínen lesz a feltételeknek megfelelő olyan gazdasági szereplő, amely az ajánlatkérők által is teljesíthető összegű ajánlatot tesz.

Emlékeztető E.On által hirdetett áramszünetről

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatfejlesztést végez és több lakott külterületi utcában is áramszünetről tájékoztatta az érintett ingatlanok tulajdonosait.

A 2021. november 22. és 2021. november 24. közötti időszakra hirdetett áramszünetről ITT tölthet le emlékeztetőt.