Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hónap: 2021 október

Fészekmagasítót helyezett ki az E.On

Bodó János természetvédelmi őr útmutatása alapján a helyi önkormányzat műhelyében októberben fűzfaágakból gólyák részére készült fészekalap. 2021. október 26-án reggel az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársai a Bogád, Kossuth Lajos utca 108. számú ingatlan előtti betonoszlopról a régi fészket eltávolították és fészekmagasítót helyeztek ki, amelyre felhelyezték az elkészített új fészekalapot. Kevés esély van arra, hogy a tavasszal társát vesztett madár térjen vissza, a lehetőséget viszont megkapják a gólyák, újabb helyszínnel bővült a fészekrakásra alkalmas tavaszi kínálat a térségben.


Szociális tűzifa / Határidő: 2021. november 12.

Bogád Község Önkormányzata szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, a pályázat eredményeként harmincnégy erdei köbméter tűzifára kiegészítő támogatást kap. A támogatás összege 647.700 forint. Az önkormányzati önerő 43.180 forint és a szállítás jövőbeni költsége.

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2021. (X.15.) számú rendelet alapján a helyi önkormányzat vissza nem térítendő természetben támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki a) lakhatási támogatásra jogosult, vagy b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy c) időskorúak járadékában részesül, vagy d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy e) egyedülálló nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregkori nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy f) azon családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

A kérelmeket 2021. november 12. napjáig lehet a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (7742 Bogád, Virág utca 10.) benyújtani.

A kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról következő ülésén, de legkésőbb 2021. november 19. napjáig döntést hoz.

A kérelem letölthető ITT.

A rendelet teljes szövege mellékletekkel ITT ismerhető meg.

Bogád Község Önkormányzata

Hirdetmény településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításáról

Bogád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 122/2021. (VI.19.) számú határozatával kezdeményezte a község településrendezési eszközeinek módosítását.

A legutóbb, 2018. decemberre véglegesített eszközök hatálybalépésétől két helyi önkormányzati és két magánérdekű elem településrendezési szintű kezelése merült fel, 2021. október 11-én az előkészítés harmadik magánkérelemmel bővült, az eljárás során a településtervező öt módosítást dolgozott ki összhangban a jogszabályokkal.

A településrendezési eszközök módosításához a településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendelet tartalmán is változtatni kell, az egyik módosuló területhasználathoz illeszkedően településképi szempontból meghatározó új területet kell rögzíteni.

A helyi önkormányzat a Kokas és Társa Kft. (településtervezés) közreműködésével előkészített módosítási dokumentációt és a településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezetét közzéteszi és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) b) pontja alapján lakossági fórum helyett tizenöt napos online véleményezési lehetőséget biztosít.

A véleményeket a bogad.hivatal@gmail.com elektronikus címen 2021. november 9-én (kedden) 24 óráig várjuk.

A településrendezési eszközök módosításának anyaga letölthető pdf formátumban:

Bogád, településrendezési eszközök módosításának tervezete, 2021. október

A településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezete letölthető pdf formátumban:

Bogád, településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezete, 2021. október

A településkép védelméről szóló rendelet hatályos szöveggel teljes terjedelemben letölthető a honlapról:

https://bogad.hu/egyeb_csatolmanyok/telepulesrendezes/Bogad_telepuleskepi_rendelet_elfogadott.pdf

A hirdetmények pdf formátumban is letölthetők:

Hirdetmények elektronikus lakossági fórumok megindításáról

Együttműködésüket előre is köszönjük.

A Vendel-kápolnánál volt szentmise

2021. október 24-én 9 óra 30 perctől Szent Vendel tiszteletére a bogádi kápolnánál tartottak szentmisét, Bartha Zsolt plébános a szertartást követően a Kápolnásdombra vezetett ebeket, lovakat is áldásban részesítette.

Az 1956-os eseményekre emlékeztek

A Berze Nagy János Általános Iskola diákjai és pedagógusai 2021. október 22-én 10 órától tartották az 1956-os forradalom emlékére szervezett megemlékezésüket. A járványügyi helyzetre tekintettel iskolarádión keresztül adtak műsort a diákok, az osztályok tantermeikben hallgatták a programot.

A felső tagozatos osztályokat képviselő néhány diák kíséretében Udvardyné Kovács Annamária igazgató és Pfeffer József polgármester közösen helyezett el koszorút a Béke téri ’56-os kopjafánál.

Áramszünet lesz néhány utcában

2021. október 26-án délelőtt az E.On Áramhálózati Zrt. gólyafészek elhelyezésére szolgáló magasítót tesz a bogádi főutca egyik villanyoszlopára.

A szerelés idején áramszünet lesz a Kossuth utca 25. és 83., valamint 86. és 134. közötti szakaszán, a 48-as utca és a Kereszt utca teljes területén, valamint Venyet dűlőben. A munkát 8 órakor kezdi és várhatóan 12 óráig befejezi a szolgáltató. Türelmüket köszönjük.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. októberi felhívásai

Bogád Község Önkormányzata 2005-ben csatlakozott először a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez és a magyar állam mindenkori támogatáskezelő szervezetével együttműködésben már tizenhat éve nyújt helyben is támogatást felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatóknak.

Az országos ösztöndíjrendszerhez a helyi önkormányzat 2021. szeptemberben is csatlakozott és kétféle pályázati felhívást tesz közzé.

Az „A” típusú felhívás felsőoktatási hallgatóknak, a „B” típusú felhívás felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak kínál ösztöndíj iránti pályázati lehetőséget.

Az EPER-Bursa rendszerben rögzített és kinyomtatott adatlappal, kötelező mellékletekkel 2021. november 5-ig a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) nyújthatók be a pályázatok.

A képviselő-testület 2021. december 6-ig bírálja el a pályázatokat.

A Támogatáskezelő a kedvezményezett fiatalokat 2022. március 9-ig értesíti az elnyert ösztöndíj mértékéről és a folyósítás rendjéről.

Bővebb információt a felhívásokban és a bennük megadott felületeken talál.

Bursa Hungarica „A” felhívás

Bursa Hungarica „B” felhívás

Őszi lomtalanítás

2021. október 15-én őszi lomtalanítást végez a Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára.

A lomtalanítás során állati tetemet, zöldhulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátor, gumiabroncs, festékes és növényvédőszeres hulladék), építési törmeléket és elektronikai hulladékot nem szállít el a szolgáltató.

Elektronikai hulladékgyűjtést 2019 és 2020 decemberében már szervezett a helyi önkormányzat, 2021. decemberben is lesz lehetőségük elektronikai hulladék helyben történő leadására, a szolgáltatóval december második hétvégéjét a gyűjtésre már kiválasztottuk, a hulladék fogadásának pontos időpontjait december 11-12. közeledtével közzétesszük.

Homoktetőn a Gólya utca – Pécsi út sarkán lesz gyűjtőpont. Kérjük ne helyezzenek ki nem megfelelő hulladékot, azt a szolgáltató a helyszínen hagyja! Az elszállításra nem kerülő hulladékot a szolgáltató Pécs, Eperfás utcai telephelyén tudják leadni. A helyi önkormányzat bizonyítható jogsértés esetén az elkövetővel szemben eljárást kezdeményez.