Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nap: 2021.10.25.

Szociális tűzifa / Határidő: 2021. november 12.

Bogád Község Önkormányzata szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, a pályázat eredményeként harmincnégy erdei köbméter tűzifára kiegészítő támogatást kap. A támogatás összege 647.700 forint. Az önkormányzati önerő 43.180 forint és a szállítás jövőbeni költsége.

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2021. (X.15.) számú rendelet alapján a helyi önkormányzat vissza nem térítendő természetben támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki a) lakhatási támogatásra jogosult, vagy b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy c) időskorúak járadékában részesül, vagy d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy e) egyedülálló nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregkori nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy f) azon családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

A kérelmeket 2021. november 12. napjáig lehet a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (7742 Bogád, Virág utca 10.) benyújtani.

A kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról következő ülésén, de legkésőbb 2021. november 19. napjáig döntést hoz.

A kérelem letölthető ITT.

A rendelet teljes szövege mellékletekkel ITT ismerhető meg.

Bogád Község Önkormányzata

Hirdetmény településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításáról

Bogád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 122/2021. (VI.19.) számú határozatával kezdeményezte a község településrendezési eszközeinek módosítását.

A legutóbb, 2018. decemberre véglegesített eszközök hatálybalépésétől két helyi önkormányzati és két magánérdekű elem településrendezési szintű kezelése merült fel, 2021. október 11-én az előkészítés harmadik magánkérelemmel bővült, az eljárás során a településtervező öt módosítást dolgozott ki összhangban a jogszabályokkal.

A településrendezési eszközök módosításához a településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendelet tartalmán is változtatni kell, az egyik módosuló területhasználathoz illeszkedően településképi szempontból meghatározó új területet kell rögzíteni.

A helyi önkormányzat a Kokas és Társa Kft. (településtervezés) közreműködésével előkészített módosítási dokumentációt és a településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezetét közzéteszi és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) b) pontja alapján lakossági fórum helyett tizenöt napos online véleményezési lehetőséget biztosít.

A véleményeket a bogad.hivatal@gmail.com elektronikus címen 2021. november 9-én (kedden) 24 óráig várjuk.

A településrendezési eszközök módosításának anyaga letölthető pdf formátumban:

Bogád, településrendezési eszközök módosításának tervezete, 2021. október

A településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezete letölthető pdf formátumban:

Bogád, településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezete, 2021. október

A településkép védelméről szóló rendelet hatályos szöveggel teljes terjedelemben letölthető a honlapról:

https://bogad.hu/egyeb_csatolmanyok/telepulesrendezes/Bogad_telepuleskepi_rendelet_elfogadott.pdf

A hirdetmények pdf formátumban is letölthetők:

Hirdetmények elektronikus lakossági fórumok megindításáról

Együttműködésüket előre is köszönjük.