Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hónap: 2022 szeptember

Hirdetmény barnakőszén iránti igény felméréséről

A kialakult energiakrízisre tekintettel Magyarország Kormánya a sajtóból már ismert lehetőségeken túl további erőfeszítéseket tesz, hogy a lakosság részére téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot biztosítson.

A Belügyminisztérium megkereste Bogád Község Önkormányzatát, hogy készítsen igényfelmérést a Bogádon élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén iránti igényéről.

A megkeresés tárgya a döntéshozók munkájának adatokkal történő segítése, a jelzett igény még nem jelent barnakőszénben ténylegesen is nyújtott természetbeni támogatást.

Kérjük azon bogádi lakosokat, akik széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek és azt barnakőszénnel tervezik használni, hogy legkésőbb 2022. szeptember 26-ig a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) személyesen vagy a (72) 473 390-es telefonszámon adják meg barnakőszén iránt mázsában számított igényüket.

A Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal az adatkérő Belügyminisztériumhoz összesített adatokat továbbít.

Aláírták a Pécs – Romonya kerékpárút bogádi szakaszának terveit

2022. március 28-án Bogád Község Önkormányzata és a fővárosi Tura-Terv Mérnökiroda Kft. munkatársai közös fórumot tartottak a bogádi művelődési házban a Pécs (Budai vám) – Romonya kerékpárút fejlesztéséről. A nyomvonalat a településrendezési eszközökben fel kell tüntetni, így a képviselő-testület közmeghallgatást követően a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte.

A településrendezési eszközök módosítása érdekében a Magyar Közút NZrt. és Bogád Község Önkormányzata a településtervezővel településrendezési szerződést, településképi véleményezési körben a megbízott főépítésszel megbízási szerződést kötött. A módosítási eljárás költségeit az állami közútkezelő társaság viseli.

Az állami beruházás végleges tervrajzai elkészültek és 2022. szeptember 12-én 10 órakor a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban a helyi önkormányzat részéről a község polgármestere több példányban aláírta.

A tervek szerint a pécsi Budai vámtól a Homokvölgyi utcánál érkezhetnek a kerékpárosok az 5611. számú Pécs – Olasz összekötő útra. A Pécs, Homokvölgyi utca és a Bogád, Krúdy utca közötti szakaszon, így Homoktetőn is, önálló kerékpárút épül, Bogád belterületén nyitott kerékpársáv lesz.

Az állami beruházás finanszírozásáról, a bogádi szakasz kivitelezésének várható időpontjáról egyelőre nincsenek részletes információink.

A tervekben szereplő nyomvonal letölthető itt: Bogádi helyszínrajzok.

Új tagokkal bővül a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

2022. szeptember 14-én a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi bizottsága 9 óra 30 perctől, Társulási Tanácsa 10 órától a pécsi városházán ülést tartott. Az ülést Péterffy Attila, a társulás elnöke, Pécs polgármestere vezette és összesen tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak meg a tagönkormányzatok képviselői.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének I. számú módosítása, a Társulás és a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződésének 4. számú módosítása, a kökényi telephely útburkolatának felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménye, két eszközbeszerzés tárgyában kiírt eljárás eredménytelenné nyilvánítása, a Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő felújítása tárgyában kiírt eljárás sikertelensége és az eljárás újraindítása után a szentlőrinci önkormányzat kérelmét tárgyalták a tanácstagok.

Nyolcadik és kilencedik napirendi pontban a társuláshoz érkező önkormányzatok csatlakozását és a távozók kilépését hagyta jóvá a tanács. 2023. január 1-jétől 326 taggal működhet az önkormányzati társulás. Csurgó, Marcali, Nagyatád térsége távozik (összesen 56 helyi önkormányzat), Bonyhád, Komló és Mohács térsége csatlakozik, még Pécs környékéről is két új taggal, Berkesddel és Szilággyal bővül a társulás (összesen 69 helyi önkormányzat). A kilépéssel kapcsolatos teendők egyeztetését, a vagyonfelosztás részleteinek tisztázását bizottság segíti. További napirendi pontokban aktuális változásokat, pontosításokat vezettek át a szervezeti és működési szabályzaton, valamint a társulási megállapodáson. Egy hatályos adásvételi szerződés teljesítési határidejét módosították a tagok, zárásként a társulás megújult honlapját Sipőcz Krisztina koordinátor mutatta be az ülésteremben megjelenteknek.

Újabb alelnököt választott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. szeptember 8-án 9 órától közmeghallgatást, 10 órától közgyűlést tartott a megyei önkormányzat Papnövelde utcai dísztermében.

A közmeghallgatáson Sebestyén Attila, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályának vezetője a 2014-2020. közötti programozási ciklus területfejlesztési eredményeiről, a megye előtt álló kihívásokról tartott előadást.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését dr. Őri László elnök vezette, a képviselők tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak. Első napirendi pontban az elnök és Dunai Péter alelnök munkájának segítésére Junácski András Csongor személyében újabb alelnököt választott a közgyűlés, a megválasztott alelnök a közgyűlés előtt esküt tett.

A teljesített határozatokról szóló beszámoló, a költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.), valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V.6.) számú rendelet módosítása után a közgyűlés meghosszabbította Kővári János fenntartható városfejlesztésért felelős biztos megbízatását.

Hetvenedik életévüket betöltött bírósági ülnökök jogviszonyát kötelezően kell megszüntetni, a megbízatás megszűnését határozatban kell megállapítani. Véleményezte a megyei közgyűlés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiákat, Pávkovics Gábor, Mohács és Polics József, Komló polgármestere az ülésen szóban is ismertette és kiegészítette az írásos előterjesztést.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatotti körben baranyai kistelepülések többletforrás iránti igényeiről született több döntés, a programhoz és annak 2021 – 2027 közötti időszakban már elvégzett feladatairól önkormányzati és hivatali beszámoló is napirenden szerepelt.

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatás felhasználásról szóló beszámolója, a megyei önkormányzat aktuális projektjeit összegző első féléves tájékoztató és alapítványok támogatása témakörök után zárt ülés keretében kitüntető díjak adományozásáról döntött a közgyűlés. A díjak átadására az októberi megyenapon kerülhet sor.