Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nap: 2021. január 28.

Bogád címere

A településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának online véleményezése

Bogád Község Önkormányzata módosítja a településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendeletét.

A Bogád, 306. helyrajzi számú területre tervezett egészségügyi fejlesztés megvalósításának elősegítése érdekében az érintett övezetben a tetőfedés kialakítására vonatkozó lehetőségek bővítésére kerül sor.

Az egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 677/2020. (XII.28.) Kormányrendelet többek között a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet változásaira is kiterjedő rendelkezéseket tartalmaz, amelyek több ponton érintik a hatályos helyi szabályozást: a településképi véleményezési eljárásban gyakorolható feladat- és hatásköröket, a településképi bejelentési eljárás kötelező lefolytatásának esetkörét.

A helyi önkormányzat a Baranya Megyei Kormányhivatal által küldött tájékoztató mellett Baracsi Viktória megbízott főépítész közreműködésével előkészített rendeletmódosítás tervezetét közzéteszi és lakossági fórum helyett a veszélyhelyzetre tekintettel tizenöt napos online véleményezési lehetőséget biztosít.

A véleményeket a bogad.hivatal@gmail.com elektronikus címen 2021. február 12-én (pénteken) 24 óráig várjuk.

A településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.26.) számú helyi önkormányzati rendelet módosításának tervezete letölthető pdf formátumban:

Bogád Tkr. módosítás tervezet 2021. január – február

A rendelet hatályos szöveggel teljes terjedelemben letölthető a honlapról:

https://bogad.hu/egyeb_csatolmanyok/telepulesrendezes/Bogad_telepuleskepi_rendelet_elfogadott.pdf

A településkép védelmét meghatározó jogszabályi környezet aktuális változásairól készült kormányhivatali megkereső levél letölthető ITT.